Projekty wspˇ│finansowane przez Uniŕ Europejsk▒ w ramach Europejskiego Funduszu Spo│ecznego

TYTU┼ü PROJEKTU: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkó┼é i placówek prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowego"
Nr projektu: WND - POKL.09.02.00-08-027/09
w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykszta┼écenia i kompetencji w regionach,
Dzia┼éanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjno┼Ťci i jako┼Ťci szkolnictwa zawodowego

 

Cel ogólny:
modernizacja procesu kszta┼écenia poprzez dodatkowe zaj─Öcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz dydaktyczno-wyrównawcze dla uczennic i uczniów ukierunkowane na:
-zdobycie nowych umiej─Ötno┼Ťci i kwalifikacji,
-wyrównanie dysproporcji edukacyjnych,
-przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzaj─ůcych kwalifikacje zawodowe, zgodnie ze Standarmi wymaga┼ä egzaminacyjnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Cele szczegó┼éowe:
-nabycie nowych i doskonalenie nabytych umiej─Ötno┼Ťci przez uczennice/ów,
-nabycie nowych i ugruntowanie nabytych wiadomo┼Ťci przez uczennice/ów,
-rozwijaniem umiej─Ötno┼Ťci analitycznych i przestrzennych przez uczennice/ów,
-rozwijaniem umiej─Ötno┼Ťci kognitywnych przez uczennice/ów,

 


 


Projekt obejmuje:
I. Zaj─Öcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów zawodowych w o┼Ťmiu grupach po 15 uczennic/ów raz w tygodniu po cztery godziny z przerw─ů na pocz─Östunek. W 2010 roku ka┼╝da grupa po 52 godzin dydaktycznych a w 2011 po 84 godzin dydaktycznych 120 uczennic/ów (75"dz" i 45"ch) otrzyma na zaj─Öciach równie┼╝ materia┼éy d┼éugopisy, zeszyty, itp. w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb z danego kierunku. Ze wzgl─Ödu na praktyczn─ů nauk─Ö zawodu dla kierunku technik us┼éug kosmetycznych, technik us┼éug fryzjerskich zaj─Öcia b─Öd─ů odbywa─ç si─Ö w wynaj─Ötych do tego celu salach w Zespole Szkó┼é i Placówek Kszta┼écenia Zawodowego w Zielonej Górze.


II. Zaj─Öcia dydaktyczno-wyrównawcze - egzamin zawodowy - I edycja - 5 grup w roku 2010 i II edycja 5 grup w 2011 roku. Ka┼╝da grupa po 10 uczennic/ów tj.100 uczniów (52"dz" i 48"ch")W 2010 roku ka┼╝da grupa po 60 godzin dydaktycznych (tj. w ka┼╝dej edycji w sumie 300 godz.dyd)zaj─Öcia w ka┼╝dej grupie podzielone na 3 cz─Ö┼Ť─ç 20 godzin cz─Ö┼Ť─ç teoretyczna, 20 godzin cz─Ö┼Ť─ç praktyczna i 20 godzin cz─Ö┼Ť─ç-podstawy przedsi─Öbiorczo┼Ťci (zgodnie ze standardami OKE w Poznaniu).


III. Zaj─Öcia pozalekcyjne i pozaszkolne-szkolenia 70 uczennic/ów w tym 45"dz"i 25"ch": .
Stylizacja - wiza┼╝ -dwie edycje I-2010 rok, II-2011 ka┼╝da edycja po 60 godzin dydaktycznych raz w tygodniu po 4 godz.dyd. - 2X10 uczestniczek/ów, ka┼╝da uczestniczka/k otrzyma materia┼éy niezb─Ödne do realizacji zaj─Ö─ç (p─Ödzle, cienie, podk┼éady, pomadki, itp).Zaj─Öcia b─Öd─ů odbywa─ç si─Ö jako us┼éuga dydaktyczno-szkoleniowa w Zespole Szkó┼é i Placówek Kszta┼écenia Zawodowego w Zielonej Górze ze wzgl─Ödu na przystosowan─ů baz─Ö.
Koparko - ┼éadowarka-dwie edycje I-2010 rok, II-2011 ka┼╝da edycja po 160 godz. dyd raz w tygodniu po 4 godz. dyd. 2 X 15 uczestniczek/ów. Zaj─Öcia b─Öd─ů odbywa─ç si─Ö Przedsi─Öbiorstwie Budownictwa Ogólnego w Zielonej Górze ze wzgl─Ödu na przystosowan─ů baz─Ö.
Obrabiarki CNC dwie edycje I-2010 rok, II-2011 ka┼╝da edycja po160 godzin dydaktycznych raz w tygodniu po 4 godz.dyd. 2X 10 uczestniczek/ów.