Projekt unijny „Zawodowcy

Beneficjnet - Miasto Zielona Góra – realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK w Zielonej Górze” – ul. Staszica 2.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”. 

 

Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

 

Lokalizacja inwestycji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK w Zielonej Górze, ul. Staszica