Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa"
nr Projektu WND-POKL 03.03.04-00-032/10

 

Projekt Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa

 

Opis projektu - Wnioskodawca zamierza dokonać zmian podejścia do nauczania fizyki w szkołach średnich poprzez usprawnienie pracy nauczycieli z uczniem dzięki innowacyjnej metodzie aktywizowania go do pracy i rozwijaniu pasji naukowych, co w efekcie ma przysłużyć się do kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Dotychczas stosowane metody są niewystarczające. Problemem są niedoposażone sale dydaktyczne oraz brak możliwości organizowania wyjść np. do firm produkcyjnych lub warsztatów w celu obserwacji w praktyce omawianych zagadnień. Nowatorskie rozwiązanie, jakie zamierza wprowadzić Wnioskodawca dotyczy zmiany w metodach nauczania i uczenia się poprzez interaktywne gry. Projekt wpisuje się w aktualne problemy realizowanej polityki regionu lubuskiego i zachodniopomorskiego. W Planie Działania sformułowano diagnozę, iż istnieje konieczność lepszego powiązania oferty w zakresie kształcenia z potrzebami rynku pracy. Wprowadzając innowacyjne metody nauczania fizyki w szkołach średnich, Wnioskodawca zaktywizuje młodzież do podjęcia kształcenia na kierunkach kluczowych dla gospodarki, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.Projekt wzbogaci system nauczania fizyki w klasach I-III liceów i techników za pomocą filmów i gier o zjawiskach fizycznych. Interaktywne filmy, umożliwią nauczycielom przedstawianie trudnych pojęć fizycznych obrazowo, ukazujących zastosowanie zjawisk fizycznych w technice, a uczniowie dostrzegą powiązania zdobywanej wiedzy z techniką i przemysłem. Gry interaktywne nie są nowym podejściem w nauczaniu, stosowane są w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki liter i liczb, czy prostych działań matematycznych. Wnioskodawca zamierza zaadaptować ten pomysł na potrzeby innej grupy docelowej jaką są uczniowie liceów. Zaletą wykorzystywania technik filmowych jest przedstawienie w zwolnionym tempie zjawisk trwających ułamki sekund, co nie jest możliwe do uchwycenia dla ludzkiego ok a lub ich zaobserwowanie wymaga kilku godzin. Wideo umożliwi pokazanie zjawisk fizycznych, które są stosowane w urządzeniach pomiarowych i maszynach wykorzystywanych w przemyśle.

 

Interaktywne gry zachęcą ucznia do nauki fizyki poprzez wciągnięcie w plot wydarzeń związany ze światem fizyki. Scenariusze filmów zostaną przygotowane tak by tworzyć wartką akcję wydarzeń. Uczeń decydując o dalszym biegu zdarzeń sam wybiera drogę, a akcja w zależności od dokonanego wyboru toczy się w różnych kierunkach. Tak zaprojektowana nauka przez zabawę spowoduje iż uczeń niezależnie czy dokonał poprawnego czy też błędnego wyboru pozna skutki swoich decyzji, co nie zawsze jest możliwe podczas doświadczeń prowadzonych na zajęciach. Do podsumowania zajęć lekcyjnych mają służyć zadania w grach, które uczniowie będą mogli rozwiązywać również w domu poprzez platformę edukacyjną.

 

Produkt wpisuje się w aktualną politykę Państwa mającą na celu spopularyzowanie kierunkach technicznych. Filmy powstaną w podziale na działy, tematy oraz liczbę zajęć w poszczególnych klasach. Czas projekcji zależy od tematyki zajęć.Koordynator uczelniany projektu - dr inż. Tomasz Królikowski
Czas trwania projektu - 1 listopada 2010 - 28 luty 2013