Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Niemiecki rynek pracy szansą dla polskich uczniów” realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze oraz Izbą Przemysłowo-Handlową z Cottbus współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.Celem projektu  „Niemiecki rynek pracy szansą dla polskich uczniów” jest doskonalenie  wiedzy i kwalifikacji zawodowych  uczniów  Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze zgodnie z potrzebami rynku pracy po obu stronach granicy polsko-niemieckiej.   W projekcie uczestniczy 40 uczniów zdobywających wykształcenie w zawodach technik informatyk, technik mechatronik i technik mechanik pojazdów samochodowych (ZSEiS) oraz technik ekonomista, technik logistyk oraz technik turysta (ZSE).
Realizacja projektu pozwoli na wymianę informacji i doświadczeń w zakresie potrzeb rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Młodzież będzie mogła zaprezentować zdobyte w trakcie nauki umiejętności i zastosować je w praktyce, a pracodawcy ocenią tą wiedzę i ukierunkują na konkretne potrzeby rynku pracy.   Forma praktyki w przedsiębiorstwie, czy ośrodku kształcenia zawodowego  umożliwi młodym ludziom poznanie środowiska zawodowego i zasad organizacji pracy w niemieckich firmach. Ponadto jest   szansą wzbogacenia słownictwa i doskonalenia językowego w zakresie terminologii technicznej z dziedziny, w której uczniowie podjęli kształcenie. Należy tu podkreślić, iż  zapoznawanie się i ciągłe obcowanie ze słownictwem specjalistycznym w zakresie terminologii fachowej w danym zawodzie  w warunkach naturalnych znacznie ułatwia ich przyswajanie. 
Projekt ten ma służyć wspieraniu polskich uczniów z Zielonej Góry w przystosowaniu się do zapotrzebowań globalnego rynku pracy zarówno w swoim regionie,  jak też po drugiej stronie granicy, w Guben, Cottbus  i okolicach. Młodzież uczęszczająca do ZSEiS i ZSE w Zielonej Górze ma niewielki kontakt  z zadaniami jakie ją czekają w pracy zawodowej. Zdobywając umiejętności w specjalistycznych laboratoriach nie ma możliwości zastosowania swych umiejętności w rzeczywistym, a nie symulacyjnych  stanowisku pracy.  Zagraniczne praktyki  stwarzają  uczniom możliwość obserwowania i wykonywania pracy na różnych stanowiskach oraz porozumiewania się w języku obcym i przełamania barier językowych.
Pierwszy  tydzień   praktyk  uczniowie spędzą  w ośrodku kształcenia  GBV w Guben, gdzie szczegółowo zapoznają się z zasadami praktyk, wymogami pracodawców wobec praktykantów, z zasadami pracy odbędą szkolenie BHP oraz zapoznają się ze specjalistyczną terminologią różną dla każdego zawodu. Pozostałe tygodnie młodzież spędzi w zakładach pracy zgodnych z kierunkiem kształcenia na terenie Cottbus i okolic w Euroregionie SNB.

 

W dniu 30 kwietnia zakończyliśmy praktyki zagraniczne dla uczniów  ZSEiS i ZSE.  Uczniowie są zadowoleni z praktyk, zdobyli nowe doświadczenia, pogłębili swoją znajomość języka niemieckiego oraz wiedzę dotyczącą wybranego kierunku kształcenia.

Praktyka odbywała się w ramach projektu
Niemiecki rynek pracy szansą dla polskich uczniów”
realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
w partnerstwie z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
oraz Izbą Przemysłowo-Handlową z Cottbus

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa