Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin konkursu zawodoznawczego 2022
 

 

 

Miasto Zielona Góra realizuje jednego z największych w naszym grodzie oświatowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” Jest to projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Mieści się on w działaniach 8.osi priorytetowej - Nowoczesna Edukacja, w poddziałaniu 8.4 - Doskonalenie Kształcenia Zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, nr umowy BPLB.08.04.01-08-0022/16.

 


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku pracy w regionie, co przyczyni się do zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów szkół i ich zawodowych perspektyw.

Zadania realizowane w projekcie to:

* Zadanie 1. Doskonalenie nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym przedmiotem;

* Zadanie 2. Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego u
pracodawców i przedsiębiorców;

* Zadanie 3. Kształcenie zawodowe uczniów;

* Zadanie 4. Praktyki i staże dla uczniów realizowane u pracodawców i przedsiębiorców;

* Zadanie 5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;

* Zadanie 6. Modernizacja kształcenia zawodowego;

*Zadanie 7. Utworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;

* Zadanie 8. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów na uczelni.

 


Beneficjentem programu jest zgodnie z nomenklaturą europejską Miasto Zielona Góra a tak naprawdę są nim nauczyciele i uczniowie zielonogórskich techników i szkół zawodowych. W projekcie, który potrwa do 30 czerwca 2022 weźmie bowiem udział 4 tysiące uczniów z publicznych i niepublicznych szkół i podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz 122 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z następujących szkół i placówek kształcenia zawodowego. Wśród 10 jednostek jest i nasza szkoła - Zespół Szkoł Elektronicznych i Samochodowych.

Chcemy by w naszej szkole realizacja zaprojektowanych działań przyniosła:

* podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez kursy, szkolenia, warsztaty, zajęcia dodatkowe, praktyki i staże,

* doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne a także szkolenia, praktyki i staże,

* modernizację procesu kształcenia poprzez wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych,

* lepszą współpracę z otoczeniem społecznym i biznesowym.

Wsparcie dla uczniów

Lp

Placówka

Kierunek kształcenia

Forma

Nazwa kształcenia/ temat

1

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik informatyk,                Technik pojazdów samochodowych, Technik systemów i urządzeń OZE, Technik mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych

Kurs

Prawo jazdy „B” - 60 h

2

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik informaty, Technik systemów i urzadzeń OZE, Technik mechatronik , Technik elektronik

Kurs

Eksploatacja urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV - 60 h

3

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik informatyk

Kurs

Kurs z zakresu grafiki komputerowej - 70 h

4

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik pojazdów samochodowych,  Technik systemów i urządzeń odnawialnych źródeł energii

Kurs

Prawo jazdy „B” + „E” - 15 h

5

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik pojazdów samochodowych, Technik systemów i urządzeń OZE, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

Kurs

Kurs spawanie elektryczne - 150 h

6

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik pojazdów samochodowych, Technik systemów i urządzeń OZE, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych

Kurs

Spawanie gazowe - 120 h

7

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych

Kurs

Lakiernik samochodowy - 80 h

8

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik mechatronik

Kurs

Uprawnienia na wózki widłowe - 48

9

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik mechatronik

Kurs

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC - 70 h

10

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik systemów i urządzeń odnawialnych źródeł energii

Kurs

Uprawnienia wysokościowe - 20 h

Wsparcie dla nauczycieli

Lp

Placówka

Kierunek kształcenia

Forma

Nazwa kształcenia/ temat

1

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, kierunki mechatroniczne OZE  i samochodowe

Kurs

Spawanie elektryczne -163 h

2

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Kierunki elektroniczne, odnawialne źródła energii, mechatronika

Kurs

Eksploatacja urządzeń elektrycznych „E” do 1 kV - 40 h

3

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Kierunki mechaniczne i samochodowe

Kurs

Spawanie gazowe - 128 h

4

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - Odnawialne źródła energii - 2 semestry

5

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Kierunki informatyczne

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - Fotografia i grafika komputerowa - 2 semestry

6

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze

Kierunki samochodowe

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - Mechanika i budowa maszyn - 2 semestry


Liderem projektu wartego bez mała 40 milionów złotych jest Miasto Zielona Góra natomiast jego partnerami są:

* Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego sp. z o.o.

* Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wlkp.

* Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

* Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w Zielonej Górze

* Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze

* Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego.

Doradca zawodowy w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych:

Małgorzata Kasperczak-Jeziorek

e-mail: doradcazawodowy@zseis.zgora.pl

tel: 48 68 452  51 00


Regulamin projektu

Zmiana do regulaminu projektu

Dokumenty do pobrania :

formularz zgłoszenia dla nauczycieli

formularz zgłoszenia dla uczniów

deklaracja uczestnictwa w projekcie

dane osobowe nauczyciela

dane osobowe ucznia

oświadczenie uczestnika projektu

oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie


Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” przeprowadzonych w  2017R.

Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” przeprowadzonych w okresie I – VI. 2018r.

Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” przeprowadzonych w 2018r.

Podsumowanie działań w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekty realizowane poza formułą ZIT" przeprowadzonych w  okresie I - VI 2019 r.

Podsumowanie działań w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekt realizowany poza formułą ZIT" przeprowadzonych w 2019r.

Podsumowanie działań w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekt realizowany poza formułą ZIT" przeprowadzonych w 2020r.

Podsumowanie działań w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra - projekt realizowany poza formułą ZIT" przeprowadzonych w 2021r.

Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” przeprowadzonych w okresie I-XII.2021r.

Podsumowanie działań w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” przeprowadzonych w okresie I-VI. 2022r.