Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TYTUŁ PROJEKTU: „Nowe specjalizacje szansą na rynku pracy"
Nr projektu: WND - POKL.09.02.00-08-047/09 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Celem ogólnym projektu jest modernizacja procesu kształcenia poprzez uruchomienie w naszej szkole nowych kierunków specjalizacji i zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczennic i uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Cele szczegółowe:
- nabycie nowych i doskonalenie nabytych umiejętności przez uczennice/ów,
- rozbudzenie zainteresowania nowymi specjalizacjami,
- podwyższenie poziomu wiedzy z ICT,
- podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa,

 

 

 

Działania:
I. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne tworzenie stron www;
Zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne w sumie 48 godzin dla każdej grupy. W 2010 roku dwie grupy i dwie w 2011 każda grupa po 15 uczennic/ów.
Każdy uczeń otrzyma materiały niezbędne na zajęciach oraz książkę z danej tematyki zajęć. W trakcie zajęć przewidziany jest dla uczniów poczęstunek (kawa ,herbata, bułka ciastka, owoce) oraz każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu zajęcia w dzień powszedni w wysokości dwóch złotych ponieważ uczniowie i tak przyjeżdżają do szkoły. Na koniec zajęć przewidziany jest egzamin w formie praktycznej. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z zakresu tworzenia stron www otrzymają zaświadczenia mówiące o ukończeniu kursu.

II. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne fotografia cyfrowa,
Zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne w sumie 96 godzin dla każdej grupy. W 2010 roku dwie grupy i dwie w 2011 każda grupa po 15 uczennic/ów.
Każdy uczeń otrzyma materiały niezbędne na zajęciach oraz książkę z danej tematyki zajęć. W trakcie zajęć przewidziany jest dla uczniów poczęstunek (kawa, herbata, bułka ciastka, owoce) oraz każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu zajęcia w dzień powszedni w wysokości dwóch złotych ponieważ uczniowie i tak przyjeżdżają do szkoły. Na koniec zajęć przewidziany jest egzamin w formie praktycznej. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z zakresu fotografia cyfrowa otrzymają zaświadczenia mówiące o ukończeniu kursu.

III. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne zastosowania grafiki w reklamie,
Zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne w sumie 96 godzin dla każdej grupy. W 2010 roku dwie grupy i dwie w 2011 każda grupa po 15 uczennic/ów.
Każdy uczeń otrzyma materiały niezbędne na zajęciach oraz książkę z danej tematyki zajęć. W trakcie zajęć przewidziany jest dla uczniów poczęstunek (kawa, herbata, bułka ciastka, owoce) oraz każdy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu zajęcia w dzień powszedni w wysokości dwóch złotych ponieważ uczniowie i tak przyjeżdżają do szkoły. Na koniec zajęć przewidziany jest egzamin w formie praktycznej. Uczestnicy, którzy ukończą zajęcia z zakresu grafiki w reklamie otrzymają zaświadczenia mówiące o ukończeniu kursu.

IV. Specjalizacja - zajęcia przewidziane dla uczniów klas technik informatyk w wymiarze dla każdej grupy 432 godziny dwa razy w tygodniu po 3. W zajęciach uczestniczyć będzie 6 grup po 15 uczennic/ów.3 grupy - specjalizacja grafika komputerowa i 3 grupy aplikacja internetowa. Każdy uczeń będzie mógł uczęszczać tylko na jedną specjalizację.