Projekty wspˇ│finansowane przez Uniŕ Europejsk▒ w ramach Europejskiego Funduszu Spo│ecznego

TYTU┼ü PROJEKTU: „Nowe specjalizacje szans─ů na rynku pracy"
Nr projektu: WND - POKL.09.02.00-08-047/09 w ramach Priorytetu: IX Rozwój wykszta┼écenia i kompetencji w regionach,
Dzia┼éanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjno┼Ťci i jako┼Ťci szkolnictwa zawodowego

 

Celem ogólnym projektu jest modernizacja procesu kszta┼écenia poprzez uruchomienie w naszej szkole nowych kierunków specjalizacji i zorganizowanie dodatkowych zaj─Ö─ç pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczennic i uczniów szkó┼é i placówek prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe.

 

Cele szczegó┼éowe:
- nabycie nowych i doskonalenie nabytych umiej─Ötno┼Ťci przez uczennice/ów,
- rozbudzenie zainteresowania nowymi specjalizacjami,
- podwy┼╝szenie poziomu wiedzy z ICT,
- podniesienie poziomu i jako┼Ťci wykszta┼écenia spo┼éecze┼ästwa,

 

 

 

Działania:
I. Zaj─Öcia pozalekcyjne i pozaszkolne tworzenie stron www;
Zaj─Öcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne w sumie 48 godzin dla ka┼╝dej grupy. W 2010 roku dwie grupy i dwie w 2011 ka┼╝da grupa po 15 uczennic/ów.
Ka┼╝dy ucze┼ä otrzyma materia┼éy niezb─Ödne na zaj─Öciach oraz ksi─ů┼╝k─Ö z danej tematyki zaj─Ö─ç. W trakcie zaj─Ö─ç przewidziany jest dla uczniów pocz─Östunek (kawa ,herbata, bu┼éka ciastka, owoce) oraz ka┼╝dy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu zaj─Öcia w dzie┼ä powszedni w wysoko┼Ťci dwóch z┼éotych poniewa┼╝ uczniowie i tak przyje┼╝d┼╝aj─ů do szko┼éy. Na koniec zaj─Ö─ç przewidziany jest egzamin w formie praktycznej. Uczestnicy, którzy uko┼äcz─ů zaj─Öcia z zakresu tworzenia stron www otrzymaj─ů za┼Ťwiadczenia mówi─ůce o uko┼äczeniu kursu.

II. Zaj─Öcia pozalekcyjne i pozaszkolne fotografia cyfrowa,
Zaj─Öcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne w sumie 96 godzin dla ka┼╝dej grupy. W 2010 roku dwie grupy i dwie w 2011 ka┼╝da grupa po 15 uczennic/ów.
Ka┼╝dy ucze┼ä otrzyma materia┼éy niezb─Ödne na zaj─Öciach oraz ksi─ů┼╝k─Ö z danej tematyki zaj─Ö─ç. W trakcie zaj─Ö─ç przewidziany jest dla uczniów pocz─Östunek (kawa, herbata, bu┼éka ciastka, owoce) oraz ka┼╝dy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu zaj─Öcia w dzie┼ä powszedni w wysoko┼Ťci dwóch z┼éotych poniewa┼╝ uczniowie i tak przyje┼╝d┼╝aj─ů do szko┼éy. Na koniec zaj─Ö─ç przewidziany jest egzamin w formie praktycznej. Uczestnicy, którzy uko┼äcz─ů zaj─Öcia z zakresu fotografia cyfrowa otrzymaj─ů za┼Ťwiadczenia mówi─ůce o uko┼äczeniu kursu.

III. Zaj─Öcia pozalekcyjne i pozaszkolne zastosowania grafiki w reklamie,
Zaj─Öcia dwa razy w tygodniu po dwie godziny dydaktyczne w sumie 96 godzin dla ka┼╝dej grupy. W 2010 roku dwie grupy i dwie w 2011 ka┼╝da grupa po 15 uczennic/ów.
Ka┼╝dy ucze┼ä otrzyma materia┼éy niezb─Ödne na zaj─Öciach oraz ksi─ů┼╝k─Ö z danej tematyki zaj─Ö─ç. W trakcie zaj─Ö─ç przewidziany jest dla uczniów pocz─Östunek (kawa, herbata, bu┼éka ciastka, owoce) oraz ka┼╝dy uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu zaj─Öcia w dzie┼ä powszedni w wysoko┼Ťci dwóch z┼éotych poniewa┼╝ uczniowie i tak przyje┼╝d┼╝aj─ů do szko┼éy. Na koniec zaj─Ö─ç przewidziany jest egzamin w formie praktycznej. Uczestnicy, którzy uko┼äcz─ů zaj─Öcia z zakresu grafiki w reklamie otrzymaj─ů za┼Ťwiadczenia mówi─ůce o uko┼äczeniu kursu.

IV. Specjalizacja - zaj─Öcia przewidziane dla uczniów klas technik informatyk w wymiarze dla ka┼╝dej grupy 432 godziny dwa razy w tygodniu po 3. W zaj─Öciach uczestniczy─ç b─Ödzie 6 grup po 15 uczennic/ów.3 grupy - specjalizacja grafika komputerowa i 3 grupy aplikacja internetowa. Ka┼╝dy ucze┼ä b─Ödzie móg┼é ucz─Öszcza─ç tylko na jedn─ů specjalizacj─Ö.