„Projekt wspó┼éfinansowany jest ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wspó┼épracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Ma┼éych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz bud┼╝etu pa┼ästwa.„Pokonywa─ç granice poprzez wspólne inwestowanie w przysz┼éo┼Ť─ç”

Szko┼éa przyst─ůpi┼éa do realizacji projektu „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku- praktyka zawodowa w Cottbus” w ramach Programu Operacyjnego Wspó┼épracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013.

 Projekt „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku - praktyka zawodowa  w Cottbus” odnosi si─Ö do  uczniów z Zespo┼éu Szkó┼é Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze i stanowi rozszerzenie oferty edukacyjnej dla nich. Za┼éo┼╝eniem tego projektu   jest:

-  doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania si─Ö na p┼éaszczy┼║nie zawodowej
- specyficzny j─Özyk bran┼╝owy z zakresu mechaniki pojazdów samochodowych, a tak┼╝e w ┼╝yciu codziennym,- praktyki zawodowe w Cottbus dla grupy 10 uczniów z technikum o kierunku mechanik pojazdów samochodowych,
-  zdobycie do┼Ťwiadcze┼ä zawodowych i nowych umiej─Ötno┼Ťci,- kszta┼étowanie otwarto┼Ťci i wra┼╝liwo┼Ťci mi─Ödzykulturowej u uczestników projektu ,
- popularyzacja szko┼éy i jej kierunków kszta┼écenia zawodowego w rejonie SNB,
- mo┼╝liwo┼Ť─ç sprawdzenia swojej wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci poza granicami kraju dla m┼éodzie┼╝y naszej szko┼éy. 


M┼éodzi ludzie b─Öd─ů mogli wykaza─ç si─Ö swoj─ů kreatywno┼Ťci─ů i samodzielno┼Ťci─ů przebywaj─ůc w zespole, w którym b─Öd─ů rozwija─ç równie┼╝ swoj─ů sprawno┼Ť─ç porozumiewania si─Ö w j─Özyku obcym. Mniej problemów przysporzy nauka j─Özyka w zakresie terminologii technicznej, poniewa┼╝ przebiega─ç b─Ödzie w sposób naturalny.W ramach nauki zawodu mechanika pojazdów samochodowych przewidziane s─ů nast─Öpuj─ůce dzia┼éania:


1) udział w zajęciach nauki zawodu grupy polskiej młodzieży u partnera w Cottbus,

2)instrukta┼╝e na stanowiskach pracy, komunikacja z pracownikami,

3) opracowanie wytycznych praktyki opartych na programie nauczania dla mechanika pojazdów samochodowych z uwzgl─Ödnieniem specyfiki zak┼éadów,

4) wspó┼épraca nauczycieli zawodu z przedsi─Öbiorcami z Niemiec poprzez opracowanie programu praktyki,

5) zwiedzanie Cottbus z opiekunem.


Poprzez nauk─Ö j─Özyka i praktyki zawodowe uczniowie zostan─ů zmotywowani do doskonalenia swoich umiej─Ötno┼Ťci zawodowych oraz j─Özykowych. Zapewne b─Ödzie to skutkowa┼éo mobilizacj─ů do zdobycia wiedzy z pozosta┼éych przedmiotów obj─Ötych programem nauczania, poniewa┼╝ praktyki poza granicami u┼Ťwiadamiaj─ů uczniom konieczno┼Ť─ç wszechstronnego opanowania wiedzy z ró┼╝nych dziedzin ┼╝ycia.

Projekt  „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku - praktyka zawodowa  w Cottbus” b─Ödzie mia┼é swój udzia┼é w rozwoju kompetencji ┼Ťredniej kadry technicznej. S┼éu┼╝y temu realizacja praktyk zawodowych uczniów ZSEiS w przedsi─Öbiorstwach niemieckich. Przysz┼ée otwarcie granic RFN dla pracowników z Polski daje szans─Ö zatrudnienia absolwentów naszej szko┼éy w dobrze funkcjonuj─ůcych przedsi─Öbiorstwach.

Dzi─Öki wspó┼épracy z IHK Cottbus ZSEiS stanie si─Ö partnerem w kszta┼éceniu kadr o odpowiednio wysokich kompetencjach. Projekt z za┼éo┼╝enia nastawiony jest na d┼éugofalow─ů wspó┼éprac─Ö z partnerem niemieckim. Jego realizacja przyczyni si─Ö nie tylko do wzbogacenia wiedzy i umiej─Ötno┼Ťci uczniów , ale równie┼╝ do wi─Ökszego udzia┼éu w zastosowaniach nowoczesnych technologii w polskich przedsi─Öbiorstwach. Wspó┼épraca z partnerem niemieckim przyczyni si─Ö tak┼╝e do zmiany form kszta┼écenia zawodowego uczniów zw┼éaszcza w kontek┼Ťcie planowanej reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce w 2012 roku.