Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkoł Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze od wielu lat aplikuje o fundusze unijne na realizację projektów, które podnoszą atrakcyjność kształcenia zawodowego.Przemodelowanie kształcenia uczniów pod kątem ich atrakcyjności dla rynku pracy, umożliwienie zdobycia nowych kompetencji przez naszych absolwentów, modernizacja bazy dydaktycznej  to tylko niektóre priotytety naszych projektów.

Efektem tych działań są doskonałe wyniki naszych uczniów na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W rankingu  tzw edukacyjnej wartości dodanej nasza szkoła jest najlepszym technikum w Zielonej Górze oraz czołowym w województwie lubuskim.

 

W roku szkolnym 2011/12 nasi uczniowie biorą udział w czterech projektach  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:
- „Mechanik pojazdów samochodowych XXI wieku- praktyka zawodowa w Cottbus”
- „Informatyk w Europie - Praktyki zawodowe w Cottbus szansą na przyszłość”
- „Nowe specjalizacje szansą na rynku pracy"
- „Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno - technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych".